fbpx

ב.מ. אוריון בע"מ

הפרויקט כלל 10 זרועות יניקה מפרקיות תוצרת חברת נדרמן דגם ORIGINAL

במידות שונות עבור שאיבת גזים מתהליך ניסוי מערכת השאיבה מתוכננת ליניקה במקביל מכל העמדות

וכוללת מערכת בקרת רעש ורעידות ע"פ דרישת איכות הסביבה.

ניתן לקבל זרוע יניקה מדגם זה אך עם מכלולים מאושרים לשימוש בתעשיות פרמצבטיות ובתעשיית המזון