זיהום אוויר והמשרד להגנת הסביבה

כולם סובלים מאוויר מזוהם ברמה כזו או אחרת. אך כאשר התסמינים כוללים גירוי בדרכי הנשימה, קשיי נשימה במהלך פעילות גופנית או בעת פעילות מחוץ לבית – מדובר כבר בזיהום אוויר ברמה גבוהה. הסיכון האמיתי להשפעות שליליות תלוי במצב הבריאותי שלכם, בסוג המזהמים, בריכוזם ובמשך החשיפה לאוויר המזוהם.

חשיפה לזיהום אוויר מהווה סיכון בריאותי חמור במיוחד עבור הקבוצות הפגיעות יותר באוכלוסייה – ילדים, נשים בהיריון, קשישים וחולים במחלות לב ונשימה. זיהום האוויר בישראל נובע מתחבורה, ייצור חשמל, תעשייה, כרייה וחציבה. עם זאת, כמה מאפיינים ייחודיים מחריפים את בעיית זיהום האוויר בישראל כגון תנאים מטאורולוגיים מקומיים, צפיפות אוכלוסין גבוהה, ועלייה מתמדת ברמת החיים.

המשרד לאיכות הסביבה – פעילויות ואחריות

המשרד לאיכות הסביבה אחראי ליישום ולאכיפה של חוקי איכות האוויר הקיימים בישראל; להפחתת החשיפה של האוכלוסייה לזיהום אוויר, בעיקר למזהמים רעילים, אוזון וחומר חלקיקי; להפחתת זיהום האוויר מתחבורה; ולשיפור איכות האוויר בריכוזי האוכלוסייה.

חוק האוויר הנקי משנת 2008 קובע כי מפעל בעל פוטנציאל ליצירת זיהום אוויר כתוצאה מפליטות או מסוגי מזהמים אחרים, מחויב לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנת הסביבה. הבקשה כוללת פרטים על מקורות הפליטה הפוטנציאליים, על מנת שהמשרד יוכל לקבוע את התנאים שיצוינו בהיתר הפליטה של המפעל.

במפעלים שפוטנציאל הזיהום שלהם בינוני או נמוך, הסדרת הפליטות מתבצעת על ידי קביעת תנאים ברישיון העסק.

דוגמאות לאמצעים להפחתת זיהומי אוויר על ידי המשרד להגנת הסביבה

פליטות מתעשייה

הכלים העומדים לרשות המשרד להגנת הסביבה כדי להפחית את פליטות המזהמים מהתעשייה הם דרישה לעמידה בתנאים של רישיון העסק, הסתמכות על תקנות חוקיות שמטרתן למנוע מפגעים, והוצאת צו אישי לחברה שמייצרת זיהום אוויר במידה בלתי סבירה.

במפעלים גדולים המשרד מבצע בדיקות פתע בארובות התעשייתיות. כאשר נמצאת חריגה במתקן הפליטה, נוקט המשרד בהליכי אכיפה וממשיך לעקוב אחר פליטות הארובה, עד להפחתת פליטות המזהמים. בנוסף, המפעל עצמו מחויב לבדוק אחת לשנה את רמת הזיהום שנפלטת מארובותיו, ולדווח למשרד על הממצאים.

לעסקים הבינוניים והקטנים המאופיינים בהשפעה סביבתית קטנה יותר, קבע המשרד כללים שמבוססים על הדרישות המקובלות בעולם המערבי. עמידה בכללים אלה היא תנאי לקבלת רישיון לעסק. בנוסף, עסקים אלה מפוקחים גם על ידי הרשות המקומית וגם על ידי המשרד להגנת הסביבה.

מפגעי ריחות

ריח רע מוגדר כזיהום אוויר, ועלול לפגוע באיכות החיים ובבריאות הציבור. הוא יכול לנבוע ממספר מקורות מזהמים ממוקדים כגון ארובה, ערמת קומפוסט, ברכת אידוי או מכון לטיהור שפכים. בנוסף, עלול הריח להגיע גם ממקור שאינו ממוקד ונפלט ישירות לאוויר כמו אולם ייצור פתוח, ריכוז צנרת במפעל כימי או מתקן כימי.

כדי לצמצם מקורות של ריחות רעים קיימים לרשות המשרד להגנת הסביבה כמה כלים: מערכת דגימת ריח המאפשרת לאסוף את האוויר במוקד הריח לתוך שקית מיוחדת, והעברת השקית עם דגימת הריח למעבדה, לבדיקה באמצעות מכשיר לדגימת ריח (אולפקטומטר). המשרד פרסם מדריך לטיפול במפגעי ריח המשמש כבסיס מדעי ומקצועי ומאפשר לפקחים לאכוף את החוק לטיפול ולמניעה של מפגעי ריח.

כתבות / תערוכות / פרוייקטים נוספים שיכולים לעניין אותך