מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

חדרי שריפה במכון התקנים.

בפרוייקט זה נדרשנו להתמודד עם תוצרי לוואי שנוצרו עקב שריפת מוצרים המכילים חומרים פלסטיים וגומי, עשן סמיך בטמפרטורות של מעל 200 מעלות.

ע"י שימוש במתקני סינון רב שלביים ומפוחי Heavy duty על מנת להתומדד עם טמפרטורה קיצונית זו לאורך זמן,
כל זאת כאשר משרדי מכון התקנים הישראלי ממוקמים מעל תנורים אלו.