fbpx

ממליצים עלינו

23.7.2017

אל אריה ועומרי יועצים בע"מ
מר עופר קורן מנכ"ל לנדוור
משה אלייה מנהל פרויקטים והקמה
רשת לנדוור

הנדון: – חברת AVIR הבעת הערכה

1. במהלך הקמת סניף לנדוור ראשונים נחשפתי , בהכוונת אלעד וניצן מחב' אריה יועצים, לבעלי מקצוע בתחומים שונים באמצעותם הצלחנו להקים את סניף לנדוור ראשונים.
2. בין בעלי המקצוע הרבים התקשרנו עם חברת AVIR אשר ביצעה את הרכבת מערכת המנדוף בסניף.
3. ברצוני להביע הערכתי לחברת זו על: 1. מקצועיות – 2. בעלי מקצוע שהרכיבו את המערכת הינם "מקצועיים ומקצוענים" זאת אני למדה מתוך ניסיון והשוואה של עבודה שהזמנתי מחברה אחרת. 3. תיק מוצר של המנדפים– החברה הגישה תיק מוצר ראוי וחתום לצורך בדיקת מכון התקנים.
4. מתן שירות מקצועי אדיב ומיידי – כך לדוגמא עם סיום התקנת המנדף נתקלנו בבעיה בכל הקשור למהירות זרימת האוויר. נציגי עזריאלי טענו שהבעיה היא שלנו ונובעת מאופן הרכבת המנדף. מנכ"ל חברת AVIR, מר אייל ישראלי ואנשי צוותו הגיעו במיידי וטיפלו באופן ישיר מול עזריאלי כשלכל התהליך התלווה הפרוייקטור מטעמכם אלעד. מהנדס חב' AVIR ביצע בדיקות שהקשרן במהירות זרימת אוויר וספיקת אוויר במערכת הנידוף, הממצאים שעלו מהבדיקות הינם שקיים הפסד ספיקה של 40% . הוכח שהתקלה נבעה דווקא מהתעלות שעזריאלי התקינו בצורה "רשלנית" והראייה עזריאלי רכשו שני מנועים גדולים יותר שיתנו מענה הולם.
5. עלויות- הצעת המחיר שקיבלתי הייתה הוגנת מאוד. 4. הואיל ואני סבורה שחברת AVIR יטיבו עם כל לקוח שיבחר לעבוד איתם ,מצאתי חובה נעימה לציין זאת בפניכם.

ברגשי כבוד,
דורית בן-מאיר
לנדוור עזריאלי ראשונים
העתקים: מר אבי דותן-מנכ"ל פי גלילות
מר אייל ישראלי-מנכ"ל חב' AVIR