fbpx

מפעל ולדמן

מפוחי פינוי עשן במפעל ולדמן

פרויקט מפוחים

חברת AVIR נבחרה לספק מפוחים למפעל ולדמן החדש דרישת המפעל היתה למפוחים באישור מכון התקנים לפינוי עשן בזמן חירום יכולת פעולה רציפה של 24 שעות באוויר רווי שמן ועשן ורמת רעש נמוכה במיוחד.

המפוחים מסדרת TDFA נבחרו למשימה. המפוחים נבדקו ואושרו על ידי מכון התקנים ובעלי תו AMCA